Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 3.5.2022

Käyttääkseen Epassikuva.fi-palvelua käyttäjän on hyväksyttävä tässä tietosuojaselosteessa kuvatut tiedonkeruun sekä -käsittelyn keinot. Pyrimme kehittämään palvelua jatkuvasti. Tämän myötä joitakin toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jolloin päivitämme tätä selostetta tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tämän selosteen osia.

Rekisterin pitäjä

Nimi: Tremble Oy
Y-tunnus: 3235618-3
Tarvittaessa voit kysyä lisätietoa tietojen käsittelystä ja tietosuojasta yhteydenottolomakkeemme kautta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään palvelun toimivuuden mahdollistamiseksi sekä palvelun kehityksen avuksi.

Rekisterin sisältämät tiedot

  1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot. Näitä ovat yhteydenottolomakkeen avulla lähetetyt tiedot.
  2. Palveluiden käytöstä havaitut tiedot. Näitä tietoja ovat palvelun selaus- ja käyttötiedot.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus a) tarkastaa, mitä tietoja Tremble Oy on hänestä kerännyt; b) vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista c) kieltää Tremble Oy:ä käsittelemästä henkilötietojaan suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä Tremble Oy:öön rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Evästeet ja muu seuranta

Keräämme sivun käytöstä analytiikkaa, ja käyttämämme analytiikkapalvelu hyödyntää evästeitä. Analytiikan avulla voimme parantaa palvelun käytettävyyttä. Analytiikkaa varten kerättävä tieto on anonymisoitua. Muut kuin analytiikka varten käytetyt evästeet ovat välttämättömiä palvelun toiminnan kannalta. Voit estää muun kuin välttämättömän tiedon keräämisen ja niihin liittyvien evästeiden asettamisen selaimesi "Älä seuraa"-toiminnon (Do not track) avulla. Toiminnon käyttö esim. Firefox-selaimella: https://support.mozilla.org/fi/kb/kuinka-otan-kayttoon-seuraamisenestotoiminnon